ชื่อ - นามสกุล :นายผัด โต๊ะละแฮ
ตำแหน่ง :ครูพี้เลี้ยง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม :