ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติพงษ์ แป้นเขียว
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าวิชาการฝ่ายประถมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประถมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :