ชื่อ - นามสกุล :นางอำภา อินทะลา
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :