[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
วิชาการ


รายชื่อนักเรียน 10 พ.ย.59
เอกสารฝ่ายการเงิน


งานสารสนเทศ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 26 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

Facebook
CSR

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการศึกษารายกรณีเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ประกอบชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางไม้หวาน กันทะวัง
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 30    จำนวนการดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษารายกรณี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุการอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ของเด็กชายปาราเมศ ใจรักสัจจะ และเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ประกอบชุดฝึกทักษะสำหรับเด็กชายปาราเมศ ใจรักสัจจะ  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของเด็กชาย      ปาราเมศ ใจรักสัจจะหลังเรียนที่มีต่อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ประกอบชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ผู้ศึกษาได้สร้างแผนการสอนเฉพาะบุคคลจากปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ของเด็กชายปาราเมศ ใจรักสัจจะ จากการวิเคราะห์คำพื้นฐานภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นำมาจัดกลุ่มแล้วสร้างเป็นชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สร้างแผนการสอนเฉพาะบุคคลโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีทั้งหมด 10 แผน
ดำเนินการศึกษาโดยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปทดสอบก่อนสอนกับเด็กชายปาราเมศ  ใจรักสัจจะ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านแม่เตี๋ย ตำบลท่าผาปุ้ม  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 แล้วดำเนินการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ประกอบชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  นำแบบทดสอบชุดเดิมไปสอบหลังสอน จากนั้นจึงนำผลการทดสอบก่อนสอนและหลังสอน มาเปรียบเทียบหาความก้าวหน้าในการอ่านและเขียนคำพื้นฐานของเด็กชายปาราเมศ           ใจรักสัจจะ ตลอดจนสอบถามความพึงพอใจของเด็กชายปาราเมศ ใจรักสัจจะ  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ประกอบชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ผลการศึกษาปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนคำพื้นฐานในภาษาไทย      ก่อนสอนกับหลังสอนแตกต่างกัน คะแนนจากแบบทดสอบหลังการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ประกอบชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  สูงกว่าก่อนการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ประกอบชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ร้อยละ 90 และเด็กชายปาราเมศ ใจรักสัจจะ มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ประกอบชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง : ข้าว ธัญญาหารแห่งความพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง 21241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 13/มิ.ย./2561
      ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานธุรกิจในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 31/พ.ค./2561
      รายงานการศึกษารายกรณีเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ประกอบชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 21/พ.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้งานช่างอลูมิเนียม เรื่อง การทำมุ้งลวด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 5/พ.ค./2561
      ผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติคหกรรม เรื่อง การทำเบเกอรี่ ประเภทคุกกี้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5/พ.ค./2561